Csodák föntjére föl

Válogatás régi írásaimból

Megjegyzések

Ez a néhány írás ízelítő azokból, amelyek régebben jelentek meg. A nyolcvanas évek elejéig (vagyis az Ellenpontokig) az Utunkban, az Ifjúmunkásban, a Pedagógiai Szemlében, a Korunkban, de főleg a nagyváradi (pontosabban: Bihar megyei) napilapban, a Fáklyában közöltem. Ez utóbbiban főleg tudománynépszerűsítő cikkeket írtam, de ezeken kívül az alábbi válogatásba nem kerültek be a pedagógiai témájú írásaim és a könyvismertetőim sem. A vitacikkek közül is csak néhányat válogattam ide.

T. K. A.

Tartalomjegyzék