Egy szamizdat az életünkben

Az Ellenpontokról
Virtuális kötet

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ 1. Nagyváradi életünkből – Az Ady Endre Irodalmi Kör (Két interjú 1998. márciusából) A. Molnár János interjúja Tóth Károly Antallal B. Tóth Ilona összesített válasza Molnár János kérdéseire 2. Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok rövid története (1990) 3. Tófalvi Zoltán a): Hova tovább? (1998) 4. Filep Tamás Gusztáv: Búcsú Váradtól – (1995) 5. Szabó A. Ferenc: „Magyar földön románnak neveztetni” (1995) 6. Dr. Csisztay Gizella: A Körös utcától a Beväringsgatanig – göteborgi beszélgetés Tóth Károly Antallal (1992) 7. Erdész Ádám - A Hova-tovább - Életünk 8. Tófalvi Zoltán: Hova-tovább – Interjú Tóth Ilonával és Tóth Károly Antallal (1996) 9. Tóth Ilona: Variációk egy éjszakára (vers, 1982. november) 10. Tóth Károly Antal.: Az élet kalandja (1999) 11. Budapesti beszélgetés az Ellenpontokról 1986 – A résztvevők a szamizdat szerkesztői: Ara-Kovács Attila, Szőcs Géza, Tóth Ilona és Tóth Károly Antal 12. Tóth Ilona: kísérlet – pszichoanalízisre (1988) 13. Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok szamizdat folyóirat lebukása után a román állambiztonsági szervek által kicsikart utolsó nyilatkozatom (1982. november 11.) 14. Tóth Károly Antal: Amit nem mondtam el az Ellenpontokról való vallatásomkor a román biztonsági szerveknek 15. Tóth Károly Antal: Az Ellenpontokról pontosan (1993) 16. Martos Gábor: „Meg kellene végre bontani a hallgatás falát" - Ellenpontok – egy szamizdat folyóirat története (2000) 17. Tóth Károly Antal: Torzítások az ELLENPONTOK kötet két utószavában (2001) 18. Tóth Károly Antal: Egy szamizdat az életünkben – Visszaemlékezés az Ellenpontok huszonötödik évfordulója alkalmából. (2007) 19. Az Amerikai Egyesült Államok kormányának készült memorandum (1986) 20. Tóth Károly Antal: Ki igen és ki nem – Az ellenpontosok brassói eseményekkel kapcsolatos nyilatkozatának igaz története (2005. január) 21. Az erdélyi magyar közéletről dióhéjban – Borbély Zsolt Attila interjúja Tóth Károly Antallal (2010) 22. Bódi Sándor: Harminc év után az Ellenpontokról. – Az erdélyi Tóth Ilona (2011) 23. Emlékezés az Ellenpontokra – Bódi Sándor interjúja Tóth Károly Antallal (2010) 24. Lelkünk megküzdött szabadsága - Spaller Árpád beszélget Tóth Károly Antallal annak hetvenedik születésnapja és az Ellenpontok megjelenésének harmincadik évfordulója alkalmából (2012) 25. Így történt – Ellenpontok – Tóth Károly Antal és Tóth Ilona (2012) 26. Marius Cosmeanu: A Ceauşescu-féle Románia egyetlen szamizdatjának történetéről - interjú Tóth Károly Antallal (2013) 27. Tóth Károly Antal: Kétes kapcsolatok és téves kijelentések (2010-11) 28. Tóth Károly Antal: Hogyan találta meg a román állambiztonság az Ellenpontokat. Az erdélyi szamizdat felderítésének dokumentált története (2013) 29. Tóth Károly Antal: Emlékek egy szétfoszlott emberi kapcsolatról. Találkozások Kallós Zoltánnal (2015) 30. Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok színe és fonákja – Ara-Kovács Attila, a szamizdat hajdani „főszerkesztője” politikai nézeteinek és viszonyulásainak változásai (2015)